Sverige

Yrkesofficerare i Flottan
OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OR-9 OF-3 OF-2 OR-8 OF-1 OR-7 OF-1 OR-6
Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendör Kommendörkapten Flottilj-förvaltare (SO) Örlogskapten Kapten Förvaltare (SO) Löjtnant Fanjunkere (SO) Fänrik Förstesergeant (SO)

 

Gruppchefer och soldater i Flottan
OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1 OR-0
 
Sergeant Korpral Vicekorporal Menig 1.kl
(7 år)
Menig 1.kl
(5 år)
Menig 1.kl
(3 år)
Menig 1.kl Menig

 


 

Yrkesofficerare i Armén / Amfibiekåren
OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OR-9 OF-3 OF-2 OR-8 OF-1 OR-7 OF-1 OR-6
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Regements-förvaltare (SO) Major Kapten Förvaltare (SO) Löjtnant Fanjunkare (SO) Fänrik Förstesergeant (SO)

 

Gruppchefer och soldater i Armén / Amfibiekåren
OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1 OR-0
 
Sergeant Korpral Vicekorporal Menig 1.kl
(7 år)
Menig 1.kl
(5 år)
Menig 1.kl
(3 år)
Menig 1.kl Menig

 


 

Yrkesofficerare i Flygvapnet
OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OR-9 OF-3 OF-2 OR-8 OF-1 OR-7 OF-1 OR-6
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Flottilj-förvaltare (SO) Major Kapten Förvaltare (SO) Löjtnant Fanjunkare (SO) Fänrik Förstesergeant (SO)

 

Gruppchefer och soldater i Flygvapnet
OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1 OR-0
 
Sergeant Korpral Vicekorporal Menig 1.kl
(7 år)
Menig 1.kl
(5 år)
Menig 1.kl
(3 år)
Menig 1.kl Menig

 


 

Flag
Nationalflag Naval Ensign Naval Jack Civil Ensign