Danmark

 

Søværnet Officer
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Admiral Viceadmiral Kontraadmiral Flotilleadmiral Kommandør Kommandør-kaptajn Orlogskaptajn Kaptajnløjtnant Premiereløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant

 

Læger i Søværnet Officer
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D)
     
Generallæge Stabslæge af 1. grad Stabslæge af 2. grad Overlæge Overtandlæge Reservelæge af 1. grad Reservetandlæge af 1. grad  Reservelæge af 2. grad Reservetandlæge af 2. grad  Reservelæge af 3. grad Reservetandlæge af 3. grad  Underlæge Undertandlæge

 

Befalingsmænd
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1 OR-0
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Værnepligtig Sergent Korporal Marinespecialist Marineover-konstabel Marinekonstabel Værnepligtig befaren

 

Tjenestegrene
Våben, artilleri Våben, mine Våben, torpedo Militærpoliti Kampinfomation Administration
Elektronik IT Automatik Kommunikation Maskine Sanitet Proviant / Forplejning

 

Mekanikere (civil ansatte)
OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Seniormekaniker Overmekaniker 1. grad Overmekaniker 2. grad Mekaniker

 

Gejstlige
 
Orlovsprovst Orlovspræst

 


 

Hær Officer
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberst-løjtnant Major Kaptajn Premiereløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant

 

Hær Befalingsmænd
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
       
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Værnepligtig Sergent Korporal Overkonstabel 1. gr.
(Normal / som GF)
Overkonstabel
(Normal / som GF)
Konstabel
(Normal / som GF)
Sergent Elev Værnepligtig Menig
(Normal / som GF)

 

Gejstlige
   
Provst Præst Værnepligtig Teolog

 


 

Flyvevåben Officer
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberst-løjtnant Major Kaptajn Premiereløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant

 

Flyvevåbnet Befalingsmænd
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
           
           
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Værnepligtig Sergent Korporal Flyverspecialist
(Operation, Teknik, Forvaltning)
Flyverover-konstabel
(Operation, Teknik, Forvaltning)
Flyver-konstabel
(Operation, Teknik, Forvaltning)
Konstabel Elev Værnepligtig Menig

 

Gejstlige
 
Provst Præst

 


 

Diverse fælles grader
Generalauditør Auditør Auditør-fulmægtig Civil Chef niveau Civil Leder niveau Civil mellem-leder niveau Civil Manuel niveau
Spc. Læge / Tandlæge Læge / Tandlæge med aut. til selvstændig virke Læge / Tandlæge uden aut. Ledende Afdelings-sygeplejerske Afdelings-sygeplejerske Sygepleje-assistent Militær juridisk rådgiver
Leder af Etablisements-forvaltningen Øvrige i Etablisements-forvaltningen Overvagt-mester Vagtbetjent Overkontor-betjent Musikdirigent Musiker

 

Emblemer
 
Søværn Hær Flyvevåben

 

Flag
Nationalflag Naval Ensign Civil Ensing Stats flag Hærens Flag